13:31 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 17/05/2017 00:11
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 669/SGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2017 về việc hướng dẫn tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2017-2018. Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018.

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

 

Số: 44/ KH-PTDTNTTHPTHĐB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Điện Biên, ngày 04  tháng 5 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên năm học 2017- 2018
 

             Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;
Thực hiện công văn số 669/SGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2017 về việc hướng dẫn tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2017-2018.
Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 như sau:
A. TUYỂN SINH:
1. Lớp 6, 7, 8, 9:
Tuyển hết các học sinh là người dân tộc Cống, Si La có nguyện vọng và gửi học văn hóa tại trường THCS Thanh Xương - huyện Điện Biên, học sinh được ở nội trú tại trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên và được hưởng mọi chế độ của HS dân tộc nội trú.
2. Lớp 10:
a) Chỉ tiêu được giao: 122 học sinh (HS dân tộc Kinh không quá 5%).
b) Tiêu chuẩn: Học sinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Năm lớp 9 xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, hạnh kiểm từ Khá trở lên.
- Khu vực II: Chỉ tuyển học sinh thuộc thôn bản đặc biệt khó khăn, cụ thể sau:
+ Xã Thanh Xương (Đội 7, Bản Pú Tửu 2 - Đ14).
+ Xã Thanh An (Bản Cha, Bản Phiêng Ban, Bản Huổi Púng).
+ Xã Thanh Yên (Bản Hạ, Bản Bói - Đội 8A, Bản Phượn, Bản Na Tông, Bản Chiềng Đông).
+ Xã Noong Luống (Đội 9b- Lún B, Đội 21 - Bản On).
+ Xã Noong Hẹt (Bông A).
+ Xã Pom Lót (Đội 11- Na Ten, Đội 12 - Pá Nậm, Đội 13 - Na Có, Đội 16 - Na Hai II).
+ Xã Sam Mứn (Bản Lọng Dốm, Bản Lọng Quân, Bản Sam Mứn, Bản Hồng Sạt, Bản Cang 1, Bản Na Lao, Bản Co Mỵ).
+ Xã Thanh Nưa (Đội 11 - Hua Ná, Đội 16 - Na Lốm, Đội 17- Co Ké, Đội 20-Bản  Hạ , Đội 22- Phiêng Ban, Đội 24 - Co Pao).  
- Khu vực III: gồm các xã Hua Thanh, Mường Pồn, Nà Tấu, Nà Nhạn, Phu Luông, Mường Lói, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông, Núa Ngam, Hẹ Muông, Mường Phăng, Pá Khoang, Na Ư.
            - Tuổi: 15 tuổi (sinh năm 2002).
Các đối tượng sau đây được phép cao hoặc thấp hơn so với độ tuổi quy định:
   + Đối với HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.
   + HS là người DT thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.
c) Hồ sơ dự tuyển sinh:
- Đơn xin dự thi (theo mẫu của trường), đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước phải có xác nhận của UBND xã hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 - Học bạ THCS (hoặc bản photo công chứng);     
- Kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với HS khuyết tật)            
- 02 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND, đựng trong bì riêng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
- 01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (trường sử dụng gửi giấy báo nhập học)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;                  
- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời);
- Các loại giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên (giấy CN hưởng chế độ con thương binh, con liệt sỹ; bản sao sổ Hộ khẩu chứng thực của UBND cấp xã), khuyến khích (Nghề PT, giấy chứng nhận HSG trong kỳ thi chọn HSG các bộ môn văn hóa, thi giải Toán trên MTCT, thi tài năng Tiếng Anh (OTE), thi Olympic tiếng Anh (IOE), thi giải Toán và Vật lý ViOlympic qua mạng cấp tỉnh trở lên, thi TDTT, hội thao giáo dục quốc phòng thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn).
d) Nguyện vọng tuyển sinh:
- HS đăng ký thi được đăng kí 2 nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: trường DTNT tỉnh hoặc trường PT DTNT huyện;
+ Nguyện vọng 2: trường PT DTNT huyện hoặc trường THPT khác trên địa bàn huyện hoặc thành phố Điện Biên Phủ;
e) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
g) Môn, nội dung, chương trình, hình thức thi, lịch thi:
- Môn dự thi: Toán, Ngữ văn.
- Nội dung thi: Nội dung đề thi theo chuẩn kiến thức kỹ năng thuộc chương trình toàn cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.
- Hình thức thi: tự luận.
- Lịch thi:
Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Thời gian giao đề Tính giờ làm bài
 
 07/6/2017
Sáng Ngữ văn 120 phút 08h00' 08h05'
Chiều Toán 120 phút 14h00' 14h05'
B. LỊCH LÀM VIỆC
            1) Ngày 04/5/2017: Lập kế hoạch tuyển sinh.  
            2) Ngày 06/5/2017-10/5/2017: Gửi kế hoạch tuyển sinh đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS có đối tượng tuyển sinh.
          3) Từ 24/5/2017 đến ngày 02/6/2017: Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh và nhập dữ liệu tuyển sinh (buổi sáng từ 7h30' -10h45', buổi chiều từ 14h15' -16h45').  Trình SGD&ĐT phê duyệt phân bổ chỉ tiêu cho các xã trước 30/5.
          4) Ngày 01/6/2017: Báo cáo trước kỳ thi gửi phòng KT&KĐCLGD - SGD&ĐT Điện Biên trước 17 giờ.
            5) Ngày 02/6/2017: Gửi SGD &ĐT file dữ liệu thi và bản in DS thí sinh ĐKDT,
 trường tổ chức rà soát thông tin thí sinh, chỉnh sửa sai sót vào phần mềm QLT (nếu có).
            6) Ngày 03/6/2017: kiểm tra thông tin theo mẫu M10, báo cáo SGD chỉnh sửa sai sót (nếu có).
            7) Ngày 04/6: chuẩn bị cho công tác thi tuyển sinh (các bảng biểu, CSVC).
            8) Ngày 06/6 đến 07/6/2017: Tổ chức thi theo lịch của Sở GD&ĐT.
                        - Ngày 06/6/2017: Điểm coi thi tuyển sinh làm việc.
                        - Ngày 07/6/2017: Thi tuyển sinh.
          9) Ngày 03/7/2017 đến 06/7/2017: Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển.
        10) Ngày 7/7/2017: Trình Giám đốc Sở GD&ĐT duyệt kết quả xét trúng tuyển.
       11) Ngày 08-12/7/2017: Thông báo kết quả trúng tuyển, chuyển giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển, trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông huyện Điện Biên năm học 2017 –2018. Kính đề nghị phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, UBND các xã, các trường THCS thuộc huyện Điện Biên, thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường để học sinh biết và thực hiện. Học sinh và gia đình học sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin về tuyển sinh tại Webste của trường (dtnthdb.edu.vn) hoặc có gì vướng mắc xin liên hệ với Hội đồng tuyển sinh nhà trường qua số điện thoại 0987718315 (cô Ngân) hoặc 0985704360 (thầy Thắng) để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận :                                                                           
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Điện Biên;
- Các trường THCS thuộc huyện Điện Biên;
- UBND các xã thuộc huyện Điện Biên;
- Lưu: VT, CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
Trần Đăng Khoa
 
 
                                                                                                           

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Ngân

Nguồn tin: vanbancanbiet@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên