13:36 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 25/08/2016 23:25
Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu Tuần 2 năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG PT DTNT THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2016 -2017 (Thực hiện từ  29/08/2016 )
Thứ Tiết 9A 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C CN xanh
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Văn-Thu NN-Hiên Hóa-Phượng Sinh-Minh Toán-Điệp Địa-Nương NN-Hoa Hóa-Liên Toán-Cường Sử-Tứ
3 Sử-Tứ CN-Minh Địa-Nương Toán-Lộc Văn-Hà Văn-Mây Toán-Điệp NN-Hoa Lý-Hương Hóa-Liên
4 Hóa-Phượng Văn-Thời Toán-Lộc Lý-Cần Tin-Phương Toán-Điệp Văn-Mây Văn-Hà Sinh-Thanh Toán-Quân
5 Toán-Lộc Văn-Thời Lý-Hương Hóa-Liên Lý-Cần NN-Hoa Tin-Phương Văn-Hà NN-Hiên Địa-Nương
Thứ 3  1 Hóa-Phượng NN-Hiên GDCD-Cúc TD-Thành Văn-Hà Toán-Điệp Văn-Mây Hóa-Liên Toán-Cường Văn-Phương Ngần,Trần Sơn, H.Sơn, Thắng, Thời, Quân,
2 TD-Thành Hóa-Phượng NN-Hiên Lý-Cần Toán-Điệp Tin-Phương Văn-Mây Văn-Hà Văn-Phương NN-Hoa
3 Lý-Hương Toán-Lộc Sử-Tứ NN-Hiên Địa-Nương NN-Hoa Toán-Điệp Toán-Cường Văn-Phương Sinh-Thanh
4 Toán-Lộc Địa-Nương TD-Thành Sử-Tứ NN-Hoa TD-Chung Lý-Cần Lý-Hương NN-Hiên Tin-Phương
  5 Địa-Nương Lý-Hương Toán-Lộc GDQP-Chung Lý-Cần Sử-Tứ Sinh-Minh NN-Hoa Sinh-Thanh Tin-Phương
Thứ 4  1 Văn-Thu Sinh-Minh CN-Cúc NN-Hiên Toán-Điệp NN-Hoa Hóa-Liên Sử-Tứ Lý-Hương Toán-Quân Cần, Phượng, Chung, Quang, Cường, Ng. Phương
2 GDCD-Thu NN-Hiên Lý-Hương Toán-Lộc NN-Hoa Toán-Điệp Sử-Tứ TD-Thành Hóa-Liên TD-Chung
3 Sinh-Ngân Văn-Thời NN-Hiên Hóa-Liên GDCD-Mây Hóa-Liên Toán-Điệp NN-Hoa Sử-Tứ Lý-Hương
4 NN-Hiên Toán-Lộc Tin-Ngần Văn-Thời Văn-Hà Văn-Mây NN-Hoa Lý-Hương Sinh-Thanh Văn-Phương
5 Toán-Lộc Địa-Nương Tin-Ngần Văn-Thời Văn-Hà Văn-Mây GDQP-Chung Sinh-Thanh Văn-Phương NN-Hoa
Thứ 5  1 Sinh-Ngân Hóa-Phượng NN-Hiên Địa-Nương Văn-Hà TD-Chung Văn-Mây TD-Thành Toán-Cường Văn-Phương Hoa,  Điệp, Thu, Thành, Tứ, Minh
2 Toán-Lộc Lý-Hương Hóa-Phượng NN-Hiên TD-Chung Văn-Mây Địa-Nương Văn-Hà Toán-Cường Văn-Phương
3 CN-Ngân Tin-Ngần Toán-Lộc Lý-Cần Hóa-Liên GDCD-Mây TD-Chung Toán-Cường NN-Hiên Lý-Hương
4 NN-Hiên Tin-Ngần Lý-Hương Toán-Lộc CN-Thắng Lý-Cần Hóa-Liên Địa-Nương Văn-Phương Sinh-Thanh
5 Lý-Hương Toán-Lộc GDQP-Chung Văn-Thời Lý-Cần Hóa-Liên CN-Thắng Sinh-Thanh Địa-Nương Toán-Quân
Thứ 6 1 Văn-Thu TD-Thành NN-Hiên Tin-Ngần Hóa-Liên Văn-Mây Toán-Điệp CN-Thắng TD-Sơn NN-Hoa Hương, Hà Phương, Hà, Nương, Thanh
2 Văn-Thu Toán-Lộc TD-Thành Tin-Ngần GDQP-Sơn Toán-Điệp GDCD-Mây NN-Hoa NN-Hiên Hóa-Liên
3 Tin-Phương Sử-Tứ Văn-Thời NN-Hiên Toán-Điệp Sinh-Minh Văn-Mây GDCD-Sơn Hóa-Liên TD-Sơn
4 Tin-Phương NN-Hiên Văn-Thời Toán-Lộc NN-Hoa GDQP-Sơn Lý-Cần Sử-Tứ Toán-Cường Toán-Quân
5 ÂN-Quang GDQP-Chung Toán-Lộc Văn-Thời Sinh-Minh Lý-Cần NN-Hoa Toán-Cường Sử-Tứ Toán-Quân
Thứ 7 1 Văn-Thu Lý-Hương Địa-Nương TD-Thành TD-Chung Lý-Cần NN-Hoa Toán-Cường TD-Sơn Sử-Tứ Hiên, Lộc, Ngân, Mây, Liên
2 TD-Thành Văn-Thời Sinh-Minh GDCD-Sơn Sử-Tứ Toán-Điệp TD-Chung Toán-Cường Lý-Hương NN-Hoa
3 Địa-Nương TD-Thành Văn-Thời CN-Thắng Toán-Điệp NN-Hoa Lý-Cần Sinh-Thanh Tin-Phương Lý-Hương
4 SH- Tứ GDCD-N.Phg Văn-Thời Địa-Nương NN-Hoa CN-Thắng Toán-Điệp Lý-Hương Tin-Phương Sinh-Thanh
5   SH-Minh SH-Thời SH-Chung SH-Sơn SH-Thắng SH-Hà Phương SH-Thanh SH-Cúc SH-N.Phương

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU NĂM HỌC 2016 -2017 (Thực hiện từ  29/08/2016 )
Thứ Tiết 9A 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C CN xanh
Thứ 2 1 Ôn HSG Văn-Thời Toán- Lộc NN-Hiên Lý-Cần Toán-Điệp Văn-Mây Ôn HSG  
2 Văn-Thời Toán- Lộc NN-Hiên Lý-Cần Toán-Điệp Văn-Mây
3 Văn-Thời Toán- Lộc NN-Hiên Lý-Cần Toán-Điệp Văn-Mây
4                    
Thứ 3  1   Toán- Lộc NN-Hiên Văn-Thời NN-Hoa Lý-Cần Toán-Điệp Toán-Cường Văn-Phương NN-Hoa  
2   Toán- Lộc NN-Hiên Văn-Thời NN-Hoa Lý-Cần Toán-Điệp Toán-Cường Văn-Phương NN-Hoa
3   Toán- Lộc NN-Hiên Văn-Thời NN-Hoa Lý-Cần Toán-Điệp Toán-Cường Văn-Phương NN-Hoa
  4                    
Thứ 4  1   NN-Hiên Văn-Thời Toán- Lộc Nghề PT Tin-Phương CN-Thắng QP-Thành  
2   NN-Hiên Văn-Thời Toán- Lộc Tin-Phương QP-Thành GDCD-Sơn
3   NN-Hiên Văn-Thời Toán- Lộc QP-Thành GDCD-Sơn CN-Thắng
4                    
Thứ 5  1                      
2                    
3                    
4                    
Thứ 6 1                      
2                    
3                    
4                    
Thứ 7 1 Ôn HSG             Ôn HSG  
2            
3            
4                    
*Lưu ý: Các Đ/c Gv có đề nghị thay đổi TKB, yêu cầu báo cáo về giáo vụ vào sáng thứ 7 hàng tuần

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thanh Ngần

Nguồn tin: Giáo vụ trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên