02:24 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Trang nhất » Tin Tức » Kế hoạch

Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2016-2017

Thứ tư - 24/08/2016 07:56
Thời khóa biểu cho tuần 1
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG NĂM HỌC 2016 -2017 (Thực hiện từ  22/08/2016 )
Thứ Tiết 9A 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn-Thu QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
3 Hóa-Phượng QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
4 Sử-Tứ QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
5 Toán-Lộc                  
Thứ 3 1 Hóa-Phượng QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
2 Lý-Hương QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
3 Địa-Nương QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
4 Toán-Lộc QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
  5                    
Thứ 4 1 Văn-Thu Sinh-Minh CN-Cúc NN-Hiên QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng Sử-Tứ Lý-Hương Toán-Quân
2 GDCD-Thu NN-Hiên Lý-Hương Toán-Lộc QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng GDCD-Sơn Hóa-Liên TD-Chung
3 Sinh-Ngân Văn-Thời NN-Hiên Hóa-Liên QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng NN-Hoa Sử-Tứ Lý-Hương
4 NN-Hiên Toán-Lộc Tin-Ngần Văn-Thời QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng Lý-Hương Sinh-Thanh Văn-Phương
5 Toán-Lộc Địa-Nương Tin-Ngần Văn-Thời       Sinh-Thanh Văn-Phương NN-Hoa
Thứ 5 1 Sinh-Ngân Hóa-Phượng NN-Hiên Địa-Nương Văn-Hà TD-Chung Văn-Mây TD-Thành Toán-Cường Văn-Phương
2 Toán-Lộc Lý-Hương Hóa-Phượng NN-Hiên TD-Chung Văn-Mây Địa-Nương Văn-Hà Toán-Cường Văn-Phương
3 CN-Ngân Tin-Ngần Toán-Lộc Lý-Cần Hóa-Liên GDCD-Mây TD-Chung Toán-Cường NN-Hiên Lý-Hương
4 NN-Hiên Tin-Ngần Lý-Hương Toán-Lộc CN-Thắng Lý-Cần Hóa-Liên Địa-Nương Văn-Phương Sinh-Thanh
5 Lý-Hương Toán-Lộc GDCD-Cúc Văn-Thời Lý-Cần Hóa-Liên CN-Thắng Sinh-Thanh Địa-Nương Toán-Quân
Thứ 6 1 Văn-Thu Toán-Lộc NN-Hiên Tin-Ngần Hóa-Liên Văn-Mây Toán-Điệp CN-Thắng TD-Thành NN-Hoa
2 Văn-Thu Toán-Lộc TD-Thành Tin-Ngần Lý-Cần Toán-Điệp GDCD-Mây NN-Hoa NN-Hiên Hóa-Liên
3 Tin-Phương TD-Thành Văn-Thời NN-Hiên Toán-Điệp Sinh-Minh Văn-Mây Hóa-Liên Sử-Tứ TD-Chung
4 Tin-Phương NN-Hiên Văn-Thời Toán-Lộc NN-Hoa Văn-Mây Lý-Cần Sử-Tứ Toán-Cường Toán-Quân
5 ÂN-Quang Sử-Tứ Toán-Lộc Văn-Thời Sinh-Minh Lý-Cần NN-Hoa Toán-Cường Hóa-Liên Toán-Quân
Thứ 7 1 Văn-Thu Lý-Hương Địa-Nương TD-Thành TD-Chung Lý-Cần NN-Hoa Toán-Cường TD-Thắng Sử-Tứ
2 TD-Thành Văn-Thời Sinh-Minh GDCD-Sơn Sử-Tứ Toán-Điệp TD-Chung Toán-Cường Lý-Hương NN-Hoa
3 Địa-Nương TD-Thành Văn-Thời CN-Thắng Toán-Điệp NN-Hoa Lý-Cần Sinh-Thanh Tin-Phương Lý-Hương
4 SH- Tứ GDCD-N.Phg Văn-Thời Địa-Nương NN-Hoa CN-Thắng Toán-Điệp Lý-Hương Tin-Phương Sinh-Thanh
5   SH-Minh SH-Thời SH-Chung SH-Sơn SH-Thắng SH-Hà Phương SH-Thanh SH-Cúc SH-N.Phương

BUỔI CHIỀU
Thứ Tiết 9A 10A 10B 10C 11A 11B 11C 12A 12B 12C
Thứ 2 1   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
2   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
3   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng QP-Thành QP-Thành QP-Thành
4               QP-Thành QP-Thành QP-Thành
Thứ 3 1   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng      
2   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng      
3   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng      
  4                    
Thứ 4 1   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng Tin-Phương Hóa-Liên GDCD-Sơn
2   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng Tin-Phương GDCD-Sơn Hóa-Liên
3   QP-Chung QP-Chung QP-Chung QP-Thắng QP-Thắng QP-Thắng NN-Hiên Địa-Nương Toán-Quân
4                    
Thứ 5 1                    
2                    
3                    
4           1        
Thứ 6 1                    
2                    
3                    
4                    
Thứ 7 1                    
2                    
3                    
4                    
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thời khóa biểu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên