13:30 EDT Chủ nhật, 18/03/2018

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2017-2018

Công văn tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Công văn tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Điện Biên thông báo một số nội dung trong công tác tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2017-2018

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 9, 10 năm học 2016 - 2017

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường PT DTNT, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ công văn số 699/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2016 về việc hướng dẫn tuyển sinh năm học 2016-2017; Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT, ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015; QĐ số 73/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, II thuộc vùng dân tộc và miền núi; QĐ số 74/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015; QĐ số 75/2016/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên 2015 - 2016

Sau khi xem xét tờ trình của các trường DTNT về chỉ tiêu tuyển sinh, Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các đơn vị cụ thể như sau: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên: lớp 9: 33hs; lớp 10: 98 học sinh, chỉ tiêu cụ thể cho các xã có trong file đính kèm.

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

Bổ sung Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường ĐH theo chế độ cử tuyển năm 2014

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

Điều lệ Hội thao truyền thống ngành GDĐT, năm 2014

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2015

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015.doc

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015.doc

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trung học năm học 2014-2015

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020.doc

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo 5 năm giai đoạn 2016-2020

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015.doc

Điều lệ Hội thi Cô giáo tài năng duyên dáng Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lần thứ IV - năm 2015

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

Hướng dẫn tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức văn hóa tại trường PT DTNT tỉnh năm học 2014-2015

Một số quy định chuyên môn năm học 2014 - 2015

Một số quy định chuyên môn năm học 2014 - 2015

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chương trình, thời khóa biểu; không được tự ý dồn ghép, cắt xén chương trình; Đổi tiết phải báo cáo tổ trưởng hoặc Giáo vụ nhà trường.

Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

Nghị định mới về thi đua, khen thưởng

Ngày 01/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số khoản của điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, trên cơ sở là 4 nguyên tắc khen thưởng cơ bản.

Văn bản hướng dẫn tuyển sinh cử tuyển năm 2014

Theo thông báo thì toàn tỉnh có 83 suất cử tuyển, huyện Điện Biên có 9 chỉ tiêu. Nội dung cụ thể trong văn bản theo đường link sau: https://drive.google.com/file/d/0B-pUvbo4pyv3bmc2RkNoUkVjemM/edit?usp=sharing


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Liên tục được cải tiến, sửa đổi bởi cả thế giới.

Được sử dụng miễn phí không mất tiền.

Được tự do khám phá, sửa đổi theo ý thích.

Phù hợp để học tập, nghiên cứu vì được tự do sửa đổi theo ý thích.

Tất cả các ý kiến trên